Hoe kan ik jullie raadplegen?

Alle raadplegingen zijn op afspraak.

U kan een afspraak maken:

  • Telefonisch op ons centraal nummer 016/350666 vanaf 8 uur tot 19 uur (ook vóór dringende afspraken).
  • Online via deze link. U komt dan op de website van "afspraken.be", waar U zich éénmaal moet registreren. Vervolgens kan U zoeken naar artsen onder postcode 3010, waar U Dr. Ilse Mertens en Dr.Evelien Decré kan terugvinden. U kan deze artsen dan toevoegen aan uw zorgverstrekkers.

Opgelet:

  • Gelieve voor elke patiënt een aparte afspraak te maken.
  • Graag tijdig op de afspraak te zijn.
  • Breng identiteitskaart + vignetten mee mee op uw afspraak.

Hoe kan ik mijn resultaten opvragen?

Gelieve te bellen tussen 18u en 19u om uw bloedresultaten te weten te komen. Bij problemen zal U steeds worden uitgenodigd op de raadpleging.

Hou het telefoongesprek kort. Zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging.

De telefoon is voor ons een zegen en een kwaal. Onmisbaar, maar soms storend tijdens de raadpleging (dat merkte je zelf waarschijnlijk al).

Hoe vraag ik een huisbezoek aan?

Indien mogelijk is het beter om zoveel mogelijk op raadpleging te komen. De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn optimaal in de praktijk.

Indien het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen wegens een ernstige ziekte of leeftijd, kan u een huisbezoek aanvragen.

Dit is mogelijk via het centraal nummer 016/350666, bij voorkeur voor 10u30 ’s ochtends.

Voor dringende medische hulp vragen we niet te treuzelen en ons onmiddellijk te bellen.

Bij levensbedreigende situaties gelieve direct de dienst 112 te verwittigen.

Tarieven

Wij zijn allebei geconventioneerd en volgen de RIZIV normen.

Indien u zich in een financiële noodsituatie bevindt, werken wij met het derde betalerssysteem.

Mogen wij vragen om zoveel mogelijk te betalen met bancontact.

Globaal medisch dossier (GMD)

Als huisarts staan wij in voor het bijhouden en coördineren van uw dossier. Het verzamelen van alle medische gegevens door één huisartsenpraktijk verhoogt de zorgkwaliteit. Als patiënt kies men dus best voor 1 huisartsenpraktijk die dit dossier (het globaal medisch dossier of GMD) beheerst.

Voor het beheren van dit GMD voorziet het RIZIV jaarlijks een vergoeding. Deze vergoeding innen wij via het systeem van derde betaler. Dit wil zeggen dat u 1 keer per jaar een document ondertekent, waarmee u uw ziekenfonds vraagt om deze vergoeding rechtstreeks over te maken aan de GMD houdende arts. Voor u is dit dus geen extra kost, want het wordt integraal terugbetaald door uw ziekenfonds. Integendeel, iedereen met een GMD geniet van een vermindering van 30% op het remgeld (uw persoonlijke bijdrage) bij een consultatie.

Indien u ouder bent dan 75 jaar, geldt deze vermindering ook voor een huisbezoek.

Attesten en formulieren

Het invullen van attesten en formulieren kan UITSLUITEND tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat afleveren van voorschriften zonder raadpleging NIET toe. U dient hiervoor dus een afspraak te maken. Alleen op deze manier beschikken we over de nodige informatie en tijd om de papieren correct in te vullen en blijft uw medisch dossier up-to-date.

We begrijpen dat er onverwachts één voorschrift ontbreekt. In uitzonderlijke omstandigheden kan een enkel voorschrift worden afgeleverd zonder raadpleging. Wij zullen hiervoor een kleine vergoeding aanrekenen conform de RIZIV nomenclatuur.

Attesten voor afwezigheden om gezondheidsredenen maken ALTIJD deel uit van een consultatie.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het haar daarom niet moeilijk: vraag enkel wat echt, redelijk en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.